KAPORAL jeans

Reklamacije / Servis

1. Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 011/6900-802 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu beokaporal@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

2. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 011/6900-802, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu beokaporal@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

3. Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (preuzmite). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (preuzmite) treba da pošaljete na adresu BEOKAPP DOO (sa naznakom za web shop), Ranka Miljića 57 Beograd, 11000 Beograd.


PDF Preuzmite reklamacioni list u PDF formatu
Kaporal Odeca Prodaja Online